Atelier Lydie and Suelle

Atelier Lydie and Suelle Information Developer: Gust Co. Ltd. Publisher: Koei Tecmo Producers: Junz┼Ź Hosoi, Keisuke Kikuchi, Tadanobu Inoue, Hisashi[…]

Read more

Nights of Azure

Nights of Azure Information Developer: Gust Publisher: Koei Tecmo Producer: Keisuke Kikuchi Artist: Yoshiku Composer: Kazuki Yanagawa, Daisuke Achiwa, Hayato[…]

Read more